วันคุ้มครองโลก

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2558

 

วันคุ้มครองโลก 

 

   โลกเป็นสิทธ์อันชอบธรรมของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต เท่าเทียมกันในการดำรงอยู่อย่างมีความสุข ได้เจริญเติบโตอย่างสดใสงดงาม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผู้ใดไม่มีสิทธ์ไปทำลายล้างชีวิตผู้อื่น ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินกว่าเยียวยารักษาได้ จนเกิดภัยพิบัติต่าง ๆนานา ในที่สุดการกระทำของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละ ย้อนมาทำลายชีวิตทรัพย์สินของตนเอง ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เรียกว่าวิบากกรรมตามสนอง 

 

ในยามที่เกิดภัยพิบัติ คนไหนที่มีบุญมากก็รอดตัวไป คนไหนที่ก่อกรรมทำเข็ญไว้มากทำบาปไว้เยอะ ต้องเจอภัยพิบัติ ทรัพย์สินพินาศในพริบตา มีเงินร้อยล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้นาทีวิกฤตชีวิตคับขัน บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งพาของตน 

 

แล้วทำไม คนชั่วช้าบางคนยังลอยนวลอยู่ได้ เป็นเพราะว่าบุญเก่าเขาทำไว้ในอดีตยังตามส่งผลคุ้มครองรักษาอยู่ กำลังบุญหย่อนลงหมดบุญเมื่อไหร่ กรรมชั่วที่ทำไว้ได้ช่องส่งผล ชีวิตก็พินาศพังทลาย ต่อให้มีเงินมีอิทธิพลเพียงไหนก็หยุดยั้งแรงกรรมชั่วไม่อยู่  “ ใครทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม ตนจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น “ กฎแห่งกรรมไม่เกี่ยวกับ เชื้อชาติศาสนา ไม่มีข้อยกเว้นให้ใคร จะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตาม ทำบาปไปอบาย ทำดีไปสู่สวรรค์ เหมือนบทกวีที่ว่า

 

หากมิได้ทำความดีในแดนดิน

ที่จะคิดถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหมาย 

 

จิตสำนึกส่วนลึกของชาวโลก ผู้มีความปรารถนาดีต่อชีวิตผู้อื่นต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ตระหนักว่า ถึงเวลาที่ชาวโลกต้องช่วยกันปกป้อง คุ้มครองโลกไว้ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกที

 

 

 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ 2513 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนจำนวนมาก นับหลายล้านคนออกมาเรียกร้องให้รัฐ เพิ่มมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใด้วยการเดินขบวนคล้องแขนกันเป็นลูกโซ่ยาวเหยียดไปตามถนนหนทางแทบทุกสาย 

 

ในสภาคองเกรซ แห่งสหรัฐอเมริกาได้มีมติ ด้วยคะแนนแสงท่วมท้น เป็นเอกฉันท์ ให้วันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 

ปีพุทธศักราช 2538 ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ได้นำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ( พสล. ) ขอให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก ให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันจัดพิธี เจริญสมาธิภาวนา Meditation เพื่อกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ เพื่อคุ้มครองโลก โดยใช้คำขวัญว่าClean the World Clean the Mind 

 

วันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน ปีพุทธศักราช 2558 นี้ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดพิธีนั่งสมาธิเจริญภาวนาเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ได้กราบอาราธนานิมนต์ พระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศกว่า 30,000 วัด มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนคนดีได้ถวายปัจจัยไทยธรรม สร้างมหาทานบารมีร่วมกัน กำลังแห่งมหาทาน กำลังแห่งศีล และกำลังแห่งสมาธิ ที่มีจิตปราถนาดีต่อชาวโลก คุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติ ปราศจากเปลวไฟแห่งสงคราม 

 

บุญที่ทำถูกเนื้อนาบุญอันเลิศ ร่วมใจกันทำเป็นหมู่คณะ จะดึงดูดกระแสธารแห่งบุญ อันมหาศาลจากพระนิพพาน ไหลสู่ศูนย์กลางกายภายในของทุกคน ตราบใดที่เราทำใจเป็นสมาธิ ตั้งมั่นตรงศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา ตราบนั้นท่อธารแห่งบุญก็จะไหลสู่ศูนย์กลางกาย ไม่มีที่สิ้นสุด ปิดช่องทางวิบากกรรมมิให้ตามส่งผลได้ตลอดชีวิต

 

บทสารคดี 

รัตนวนาลี 

18/04/2558

 

 

 Total Execution Time: 0.0019642988840739 Mins