เปี่ยมธรรมฤทธิ์

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

เปี่ยมธรรมฤทธิ์

แม้ว่าคุณยาย
จะอยู่ในเพศของอุบาสิกาแม่ชี
แต่ท่านก็เป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่ง
ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่
หรือละจากโลกนี้ไปแล้ว
หากเรามีจิตเลื่อมใสทำบุญบูชาท่าน
ย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกัน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร