หญิงร้ายชายชั่ว

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2550

 

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก            ฤาคลาด

เห็นบุรุษนักปราชญ์          เกลียดใกล้

แมลงวันย่อมเอาชาติ            อสุภ เน่านา

บ่เสาะกลิ่นดอกไม้            ดุจผึ้งภุมรา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010843674341838 Mins