อย่าหายใจทิ้งเปล่านะลูกเอ๋ย

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2562

 

อย่าหายใจทิ้งเปล่านะลูกเอ๋ย

ออกเข้าเคยหยุดนิ่งดิ่งกลางศูนย์

ก็ให้ทำอย่างเคยจักจำรูญ

บุญเพิ่มพูนทับทวีทุกวี่วัน

ตะวันธรรม