รักษาใจให้เหมือนบัวต้องหยาดฝน

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2562

รักษาใจให้เหมือนบัวต้องหยาดฝน

ดวงยุบลจะแช่มชื่นแย้มขยาย

ที่อึดอัดคับแคบจะคลี่คลาย

ตัวจะหายใจจะเย็นเช่นแสงจันทร์

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0057397166887919 Mins