เห็นดวงใสติดแล้ว กลางกาย

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2562

เห็นดวงใสติดแล้ว

กลางกาย

ตรึกนิ่งอย่าให้หาย

ลูกแก้ว

มองต่ออย่างสบาย

อย่าเพ่ง เลยนา

ดวงจักขยายแพร้ว

พร่างพริ้งแพรวพราย

ตะวันธรรม

 

 Total Execution Time: 0.006432052453359 Mins