ใดอื่นกี่หมื่นฟ้า  พรรณนา

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2562

ใดอื่นกี่หมื่นฟ้า 

พรรณนา

บ่ เทียบหนึ่งเมล็ดงา

ลูกไซร้

หยุดเพียงแค่กะพริบตา

พ่อชื่น

เหมือนยื่นสุขให้พ่อไว้

หยุดได้หัวใจเขษม

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010360320409139 Mins