วันนี้ “วันพระ”

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2562

วันนี้ “วันพระ”

วันพระ คือวันที่พระจะมาทบทวนสิกขาบทว่า 7 วันที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยครบถ้วนบริบูรณ์ไหม ถ้าครบถ้วนบริบูรณ์ก็ปลื้ม
ถ้าขาดตกบกพร่องก็ต้องแก้ไขกัน ตักเตือนตัวเองบ้าง เตือนซึ่งกันและกันบ้าง เพราะวัตถุประสงค์หลักของการบวชเพื่อมุ่งหวังจะทำ พระนิพพานให้แจ้ง เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ขาดตกบกพร่องจะต้องรีบปรับปรุงแก้ไข
ส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ถือโอกาสในวันพระ ไปบำ เพ็ญบุญ ไปฟังธรรม
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน
แต่ในปัจจุบันนี้ การให้ความสำ คัญของวันพระรู้สึกจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อย ๆ เราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูวันแห่งความสว่างให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในยุคของเรานี่แหละ แม้ว่าจะเริ่มต้นจาก

กลุ่มเล็ก ๆ ต่อไปก็จะค่อย ๆ ขยับขยายกันไปเรื่อย ๆ ก็จะเป็นทางมา
แห่งบุญของเรา
เพราะฉะนั้น เมื่อลูกทุกคนได้รับป้าย พรุ่งนี้ “วันพระ”
วันนี้ “วันพระ” ไปแล้ว มีป้ายแล้ว ก็ต้องเอาไปติดไว้ที่หน้าบ้านหรือ
ที่ทำ งานของเรานะ แล้วอย่าลืมเอาลงด้วย รวมทั้งประพฤติตัวของเรา
ให้เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะโลกขาดแคลนตัวอย่างที่ดี ๆ เราจะได้เป็นต้นบุญ
ต้นแบบกัน
2 มกราคม พ.ศ. 2546

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010722001393636 Mins