กัณหปักษ์ ชุณหปักษ์

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2547

 

.....กัณหปักษ์ แปลว่า ฝ่ายดำ . ส่วนข้างมืด คือ ข้างแรม

.....กัณหปักษ์ หมายถึง ระยะเวลาที่พระจันทร์ค่อยๆ ลดความสว่างลงไปจนถึงมืดสนิท ได้แก่วันแรม ๑ ค่ำไปจนถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ใช้ว่า กาฬปักษ์ ก็มี

.....ชุณหปักษ์ แปลว่า ฝ่ายขาว ส่วนข้างสว่าง คือ ข้างขึ้น

.....ชุณหปักษ์ หมายถึงระยะเวลาที่พระจันทร์ค่อยๆ สว่างขึ้นจนสว่างเต็มดวง ได้แก่วันขึ้น ๑ ค่ำไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ

.....เฉพาะวันขึ้น ๑๕ ค่ำ มีชื่อเรียกพิเศษว่า วันเพ็ญ แปลว่า วันพระจันทร์เต็มดวง

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0076738516489665 Mins