ชุมนุมเทวดา

วันที่ 24 มีค. พ.ศ.2547

 

             .....ชุมนุมเทวดา เป็นสำนวนหมายถึงการอัญเชิญเทวดามาร่วมพิธีเพื่อให้พรและคุ้มครองพิธีให้เป็นไปด้วยดี เรียกว่า อัญเชิญเทวดา ก็มี

 

               ....ชุมนุมเทวดา ใช้เรียกการสวดบทอัญเชิญเทวดาก่อนทำพิธีหรือก่อนสวดมนต์ โดยสวดเป็นทำนองสรภัญญะ บทสวดขึ้นต้นด้วยคำว่า “สัคเค” จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ขัดสัคเค” สมัยก่อนพราหมณ์หรือคฤหัสถ์เจ้าพิธีเป็นผู้ชุมนุมเทวดาในทุกพิธี ต่อมาในพิธีสงฆ์ พระเป็นผู้ขัดสัคเคและขัดตำนาน

 

             ....ชุมนุมเทวดา นัยว่าถือคติมาจากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจะมีเทวดาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากซึ่งเรียกว่า เทพชุมนุม เพื่อฟังธรรมและชื่นชมยินดี จึงถือเป็นธรรมเนียมอัญเชิญเทวดามาในพิธีต่างๆ เพื่อจุดประสงค์นั้น
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0046862522761027 Mins