กระทงของเราที่ลอยนี้

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2562

กระทงของเราที่ลอยนี้ มีวัตถุประสงค์

อยากให้ลอยบาป ลอยสิ่งที่ไม่ดี ออกจากใจ

สิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจ

ซึ่งกันเเละกัน ให้หมดสิ้นไป

ให้เลือกเเต่สิ่งที่ดีๆ ให้มีความรัก

มีความสามัคคี มีเป้าหมาย ปณิธาน

เเละอุดมการณ์ร่วมกัน

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043389678001404 Mins