วิบากกรรมทำให้หล่อ สวย หน้าตาดี  ผิวพรรณดี

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2563

วิบากกรรมทำให้หล่อ สวย หน้าตาดี  ผิวพรรณดี

    หล่อ  สวย  หน้าตาดี  ผิวพรรณดี
1.อดีตชาติ  ทำทาน  และอธิษฐานขอให้สวย
2.อดีตชาติ  ถวายผ้าไตรจีวร  บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้คนยากจน

3.อดีตชาติ  ทำความสะอาด  ปัดกวาดลานพระเจดีย์
4.อดีตชาติ  รักษาศีล
5.อดีตชาติ  ทำจิตให้ผ่องใส  คิดแต่เรื่องดี ๆ

    สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ
1.อดีตชาติ  สร้างวัดวาอารามทั่วราชอาณาจักร

     เป็นนางงามระดับชาติ,  รองนางสาวไทย 
1.อดีตชาติ  ทำบุญใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า  
2.อดีตชาติ  ทำบุญด้วยของสวยงาม เช่น ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย อธิษฐานขอให้สวย

      มีผมสลวย  นุ่มหอม
1.อดีตชาติ  ทำความสะอาดพระพุทธรูปที่เปื้อนโคลน
    
      เสียงไพเราะ 
1.อดีตชาติ  บุญแสดงธรรมสอนญาติโยม 
2.อดีตชาติ  ใช้เสียงชวนคนทำความดี
3.อดีตชาติ  เคยเกิดเป็นนักร้อง และคนธรรพ์  
 
             รูปงาม ประกอบด้วย  หล่อ  สวย  หน้าตาดี  ผิวพรรณดี  สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ  เป็นนางงามระดับชาติ  มีผมสลวย  เสียงไพเราะ
 


สรุปกรรมที่ทำให้รูปงาม
 
1. รักษาศีล 
2. ทำทานด้วยผ้าไตรจีวร  เครื่องนุ่งห่ม 
3. บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ของหอม
4. ทำความสะอาดพระพุทธรูปและเสนาสนะในเขตสงฆ์
5.  เฉพาะเสียงไพเราะ  เพราะบุญแสดงธรรมและชักชวนคนทำความดี

ที่มา เพจรู้ทันวิบากกรรม สุขที่หนึ่งเลย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.17466453313828 Mins