เตือนเเล้วนะ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2563

เตือนเเล้วนะ

...ใครเตือน เตือนใคร ? ...

 

ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด

ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน

อย่าเเชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย

 

... อตฺตนา โจทยตฺตานํ ...

จงเตือนตนด้วยตนเอง

 

" เตือนแล้วนะ "
- ภัยธรรมชาติเตือนแล้วนะ
- อุบัติเหตุเภทภัยเตือนแล้วนะ
- โรคภัยไข้เจ็บเตือนแล้วนะ

 

           " โลกสามารถถูกทำลายด้วย ไฟ น้ำ และลม ทั้งนี้ขึ้นกับกิเลสภายในใจมนุษย์ ถ้ามนุษย์มากด้วย โทสะ โลกจะถูกทำลายด้วยไฟ ถ้ามนุษย์มากด้วยราคะ โลกจะถูกทำลายด้วยน้ำ และถ้ามนุษย์ มากด้วยโมหะ โลกจะถูกทำลายด้วยลม "

 

อนิมิต5 สิ่งไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ซึ่งใครๆ ก็รู้ไม่ได้
1.อายุ (ชีวิตํ) จะตายในอายุเท่าใดก็ไม่รู้
2.โรค (พฺยาธิ) จะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้
3.เวลา (กาโล) จะตายกลางวันกลางคืนก็ไม่รู้
4.สถานที่ (เทหนิกฺเขปนํ) จะตายในบ้านหรือนอกบ้านก็ไม่รู้
5.ที่เกิด (คติ) ตายเเล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้

เพราะ .. ความตายไม่มีนิมิตหมาย

 

เเม้ซ่อนกาย ในกลีบเมฆ กลางเวหา

ซ่อนกายา กลางสมุทร สุดวิสัย

จะซ่อนตัว ณ ถ้ำ หุบเขา ลำเนาไพร

ณ สถานที่ใด พ้นความตายนั้น ย่อมไม่มี.

cr. คม  เมืองศรี

 

 

เตือนใจ อย่าเครียด

อยากเพิ่ม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ให้ลอง 5 หยุด

1.หยุดวิจารณ์คนอื่น

2.หยุดคิดถึงเรื่องล้มเหลวในอดีต

3.หยุดเอาเเต่กังวลอนาคต

4.หยุดคาดหวังคนอื่นมากเกินไป

5.หยุดใจ .. ใจหยุด คือที่สุดเเห่งการเเสวงหา

 

พระพุทธเจ้าทรงเเสดงธรรมเเก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี ว่าด้วยความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประการ

1. สุขจากการมีทรัพย์

2. สุขจากการใช้ทรัพย์

3. สุขจากการไม่มีหนี้

4. สุขจากการประพฤติไม่เป็นโทษ 

 

ความสุขมี 3 ระดับ  คือ

1.กามสุข (โลกียสุข)  

2.ฌานสุข  

3.นิพพานสุข

 

" ความสุขเเบบชาวโลกมีทุกข์โศกเป็นผล  ความสุขอริยชนมีผลเป็นความสงบ "

 

สิ่งที่เราไม่ควรประมาท มี ๗ ประการ คือ


๑.การประมาทในเวลา คือการปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ หรือผลัดวันประกันพรุ่งเป็นต้น
๒.การประมาทในวัย คือคิดว่าอายุยังน้อย ไม่ต้องทำความเพียรก็ได้เพราะยังต้องมีชีวิตอยู่อีกนานเป็นต้น
๓.การประมาทในความไม่มีโรค คือคิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่ตายง่ายๆ ก็ปล่อยปละละเลยเป็นต้น
๔.การประมาทในชีวิต คือการไม่กำหนดวางแผนถึงอนาคต คิดอยู่แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่อีกนานเป็นต้น
๕.การประมาทในการงาน คือไม่ขยันตั้งใจทำให้สำเร็จ ปล่อยตามเรื่องตามราว หรือปล่อยให้ดินพอกหางหมูเป็นต้น
๖.การประมาทในการศึกษา คือการไม่คิดศึกษาเล่าเรียนในวัยที่ควรเรียน หรือขาดความเอาใจใส่ที่เพียงพอ
๗.การประมาทในการปฏิบัติธรรม คือการไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนา หรือศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นต้น

 

"เอาความไม่ประมาท มาเตือนทุกท่านเเล้วนะ"

 

GBN : https://www.youtube.com/watch?v=2wsOTPn4hhw

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 6 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011936823527018 Mins