ปริตร พระปริตร

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2547


 


..... ปริตร (อ่านว่า ปะ – หริด) แปลว่า ความต้านทาน การป้องกันรักษา เครื่องต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา รวมหมายถึงเครื่องรางของขลัง ของที่ช่วยบรรเทา วิธีป้องกันรักษา

.....ปริตร ในคำวัดหมายถึงพระพุทธมนต์คือ บทสวดที่เป็นภาษาบาลี เช่นพระสูตรบางพระ สูตรในเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ซึ่งถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองรักษาป้องกันอันตรายต่างๆ และกำจัดทุกข์ ภัย โรคได้ เรียกเต็มว่า พระปริตร

.....ปริตร ยังใช้เรียกของมงคลที่ผ่านวิธีการสวดพระพุทธมนต์มาแล้วด้วย เช่น ด้ายสายสิญจน์ เรียกว่า ด้ายพระปริตร น้ำพระพุทธมนต์ เรียกว่า น้ำพระปริตร (อ่านว่า ปะ – ระ – โลก หรือ ปอ – ระ – โลก) แปลว่า โลกอื่น โลกหน้า โลกที่ไปข้างหน้า คือโลกอื่นที่มิใช่โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 Total Execution Time: 0.0073583165804545 Mins