ปรโลก

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2547 

           ..... ปรโลก (อ่านว่า ปะ – ระ – โลก หรือ ปอ – ระ – โลก) แปลว่า โลกอื่น โลกหน้า โลกที่ไปข้างหน้า คือโลกอื่นที่มิใช่โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 

          .....ปรโลก หมายถึงภพหน้าชาติหน้า คือภพที่ไปเกิดใหม่หรือไปมีชีวิตใหม่ของมนุษย์และสัตว์หลังจากตายไปแล้ว ตามคติที่ว่าเมื่อสัตวโลกยังมีกิเลสและทำกรรมไว้ หลังจากตายไปต้องไปเกิดใหม่ในภพใหม่ เรียกภพที่ไปเกิดใหม่นั้นว่า ปรโลก หรือ สัมปรายภพ
 

          ......ปรโลก ใช้หมายถึงโลกหรือภพทั้งที่เป็นสุคติและทุคติ คือ มนุสสโลก เทวโลก พรหมโลก ยมโลก อบายโลก คือ การเคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อน เช่น เคยเป็นบิดามารดา เป็นพี่น้องหรือเป็นสามีภรรยากันมา


 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0026345491409302 Mins