บทสวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2564

บทสวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

บทสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน)     สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลเกลสมาร            บ่ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในทัยท่าน               ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ่ พันพัว          สุวะคนธะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย       พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร         มะละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์           และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน           อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจะพิธจัก-  ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล            ก็เจนจบบ่ระจักษ์จริง
กำจัดนํ้าใจหยาบ                    สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง            มะละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าฯ ขอประณตน้อม    ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธะการุญ-            ญะภาพนั้น นิรันดร.
(กราบ)


บทสวดพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
(นำ) ธัมมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน)     ส่วนชอบสาทร     ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์     ส่องสัตว์สันดาน     สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล     เป็นแปดพึงยล     และเก้ากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร     อันลึกโอฬาร     พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล     นามขนานขานไข     ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจคลอง     ให้ล่วงลุปอง     ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์     นบธรรมจำนง     ด้วยจิตและกายวาจา.

(กราบ)

 

บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน)     รับปฏิบัติมา     แต่องค์สมเด็จภะคะวันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-
     ลุทางที่อัน     ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร
     ปัญญาผ่องใส     สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง
     บ่ มิลำ พอง     ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ
     ศาลแด่โลกัย     และเกิดพิบลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล
     มีคุณอนนต์     อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-
     พกทรงคุณา-     นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์
     พระไตรรัตน์อัน     อุดมติเรกนิรัติสัย
จงช่วยขจัดโพยภัย
     อันตรายใดใด     จงดับและกลับเสื่อมสูญ.

(กราบ)

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0063132842381795 Mins