ครอบครองจุดเล็กใส

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2565

7-5-65-1-b.jpg

ครอบครองจุดเล็กใส

                ครอบครองจุดเล็กใส : จุดเล็กใสสว่าง ถ้าลูกครอบครองได้ชัดใสสว่าง ต้องยิ่งกว่าลืมตาเห็น ใสกว่าเพชร สว่างกว่าดวงอาทิตย์ ลูกฝึกตรงนี้นะ basic ให้แน่น ตรงนี้สำคัญๆๆๆ เพราะต่อไปลูกต้องพึ่งตัวเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ถ้าลูกครอบครองจุดเล็กใสสว่างได้ เรื่องนี้เรื่องเล็ก ทะลุไปแค่ไหนก็เรื่องเล็ก ถ้าครอบครองได้ไม่สมบูรณ์ ยังไปไม่ได้ ต้องครอบครองให้ได้ มีความชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ เบิกบาน นิ่งแน่น อย่างมีพลังเอง เป็นของเราเอง ลูกจึงจะไปตรงนั้นได้โดยเฉพาะจุดเล็กใสเป็นเครื่องยืนยันทะลุปรุโปร่ง ถ้าลูกยังครอบครองสิ่งเล็ก ๆ ไม่ได้ อย่าหวังครอบครองสิ่งใหญ่ๆ ๆ ไม่อยู่หมัด ก็อยู่มือ อยู่ศอก อยู่เข่า เอาให้ได้ของเรา แค่ดูเฉย ๆ เอาให้มันอยู่ให้ได้ในสายตาไม่ให้คลาดสายตาไปได้ อย่างมีความสุข เบิกบาน บุญบันเทิง แล้วเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นเอง เราจะเป็นสิ่งนั้นเอง ไม่ต้องบีบบังคับ ไม่ใช่ล่าอาณานิคม แต่อาณานิคมสมัคร ใจยกสมบัติให้ ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลย เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ ยกราชสมบัติให้ ที่ผ่านมา เราได้ครอบครองความรู้สึก เราชนะแล้ว ชิตัง เม อย่างแผ่วเบา ต่อไปเราจะ ชิตัง เม อย่างดังๆ จุดเล็ก ๆ นี้ เราจะครอบครองให้ได้ จุดใหญ่ๆ ก็สบาย สิ่งเล็ก ๆ ต้องครอบครองได้ แล้วจะไปครอบครองสิ่งใหญ่ๆ ได้

                 แสนจริง : ให้เขียนประสบการณ์ภายในมาตามความเป็นจริง เอาจริงๆ เรื่องจริงอิงนิยายไม่ต้องเอามา เอาจริงๆ จริงแสนจริง

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00094485282897949 Mins