ทำถูกจะถูกดูดเข้าไป

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2565

6-4-65-1-b.jpg

ทำถูกจะถูกดูดเข้าไป
                ทำถูกจะถูกดูดเข้าไป : นิ่งสมบูรณ์ ใจที่มันฟุ้งไปในเรื่องต่างๆ ก็ค่อย ๆ ตะล่อมเข้ามาจนมันนิ่งสมบูรณ์ ฝึกให้มันแปะติดให้ได้ เวลาออกไปนอกห้อง แปะติดแล้วทำซ้ำ ๆ ต้อนใจให้ไปอยู่ในสภาวะที่นิ่งสมบูรณ์ ต้อนให้จนมุม จะได้เข้าไปข้างในได้ ต้องทำตลอดเวลา แต่ให้ทำอย่างถูกหลักวิชชา ถ้านิ่งพอจะมีความสุข ถ้านิ่งไม่พอ ไปดันทุรังหาความสุขก็ไม่ใช่ ถ้าไปดันทุรังทำผิดวิธีก็โดนดีดออกมา ถ้าทำถูกจะถูกดูดเข้าไปรู้ไปเห็น ทำให้ถูกใจ ถ้าไม่ถูกใจจะถูกดีดออกมา
คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001185397307078 Mins