ถ้านิ่งจริงๆ จะมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้น

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2565

24-5-65-4-b.jpg

ถ้านิ่งจริงๆ จะมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้น

             ถ้านิ่งจริงๆ จะมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้น : ถ้านิ่งจริงๆจะมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้น แต่ที่ไม่ไปไหนเพราะตั้งใจดูมากเกินไป เพราะเป็นไปไม่ได้ว่า ถ้านิ่งแล้วไม่ไปไหน ที่ไม่ไปไหนเพราะนิ่งยังไม่สมบูรณ์ แต่นิ่งในระดับหนึ่ง ถ้าเฉยจริงๆจะเข้ากลางไปเรื่อยๆ เห็นไปเรื่อย ๆ ฝึกให้คล่องให้ชำนาญ ต้องมีฉันทะ จะมีฉันทะได้ต้องมีความสุขจากสมาธิ ถ้าครอบครองฉันทะได้อย่างอื่นก็ง่ายแล้ว จับให้ได้ฉันทะ ไม่ช้าหรอก ถ้าลูกไม่ประมาทปล่อยใจเลื่อนลอยออกจากศูนย์กลางกาย


             รอให้ทุกคนมีความสุข ใจตั้งมั่น : ได้ประสบการณ์ดีๆ ก็รักษาเอาไว้ ให้ได้ตลอดม้วนเดียวจบ จะได้ไม่ต้องมีความคิดว่าอยากจะได้อีกไง หลวงพ่อไม่เข้าใจ ทำไมเราครอบครองได้แล้ว ถึงไม่หวงแหนเอาไว้ จะได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มใหม่ ก็ในเมื่อเป็นสิ่งที่เราชอบและมีความสุขแล้วทำไมถึงปล่อยใจเลื่อนลอย กับประมาท ไม่หวงแหนเอาไว้ ก็ฝึกให้คล่องให้ชำนาญ ทำซ้ำ ๆ ลูก ทุกคนจับหลักได้แล้ว ตอนนี้ก็ตั้งมั่นในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มั่นคง รอให้ทุกคนมีความสุข ใจตั้งมั่น


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012209335962931 Mins