ถ้ามีความสุข ยังไงก็ต้องเห็น

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2565

 

0.02.jpeg

ถ้ามีความสุข ยังไงก็ต้องเห็น

                ถ้ามีความสุข ยังไงก็ต้องเห็น : (พระลูกชาย: การเห็นเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณองค์พระ และมีความสุขครับ) ถูกต้องเลย ต้องมีความสุข ถ้ายิ่งนั่งยิ่งลำเค็ญ ลำบาก ลำบากไม่ใช่นะ ถ้ามีความสุข ยังไงก็ต้องเห็น เพราะภาพที่เห็นมาพร้อมความสุข ถ้าไม่มีความสุข ยังไงก็ไม่เห็น

                หลุดเป็นชั้นๆ ไปเรื่อยๆ : ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว ก็ปล่อยเข้าไปเลย นิ่งในนิ่ง ๆ ๆ นิ่งนุ่ม ๆ เบา ๆ สบาย ๆ เราจะเข้าไปถึงแก่นสารของชีวิต แก่นของสาระ คือ แก่นสารลูกเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มาอยู่ ณ ตรงจุดนี้ ก็เหลือแต่ตั้งใจประกอบความเพียรให้เต็มที่อย่างถูกหลักวิชชา

               ถ้าบริสุทธิ์ก็จะหลุดร่อนเข้าไป : ตอนนี้เราก็นิ่งในระดับหนึ่ง แสดงว่าเราบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง ถ้าเราไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่นิ่ง เพราะเราไปติดในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นมลทินของใจ ถ้าเราบริสุทธิ์ก็จะหลุดร่อนเข้าไป จะมีความสุข และเราก็จะชอบอารมณ์นี้ เพราะมันมีความสุข ลูกจะมีความปีติ ความภาคภูมิใจหล่อเลี้ยงตลอด

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012135982513428 Mins