ธรรมนิยาม

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2547

 

  ธรรมนิยาม แปลว่า ความกำหนดแห่งธรรมดา ความแน่นอนแห่งธรรมดา

ธรรมนิยาม คือ กฎธรรมดาหรือข้อกำหนดที่แน่นอนแห่งสังขารทั้งปวง หรือความมีระเบียบแห่งเหตุผลธรรมชาติ กฎธรรมดาที่ว่าคือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา

ธรรมนิยาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ หรือ ไตรลักษณ์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00093396902084351 Mins