พื้นฐานของความสุขและความสําเร็จ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2566

4-8-66-1-b.png

บทที่ ๔๖
พื้นฐานของความสุขและความสําเร็จ


                บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนกล่าวไว้ว่า บุคคลทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยการประกอบเหตุที่ถูกวิธี ด้วยการทำทาน รักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา


                ทานที่ให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ย่อมเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติ เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐี ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า


                ศีลที่ตั้งใจรักษา ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีผิวพรรณ วรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจของมหาชน


                 สมาธิภาวนา เมื่อปฏิบัติอยู่เป็นนิจ ย่อมทำให้สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญา


                 ทาน ศีล ภาวนา เมื่อปฏิบัติอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดดวงบุญ ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ดวงบุญนี้เอง คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จทั้งมวลในชีวิต


                  บุคคลเข้าถึงฐานะของความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีได้ก็ด้วยอำนาจของบุญ บุคคลเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิได้ก็ด้วยอำนาจของบุญ แม้กระทั่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยอำนาจของบุญ


                  ท่านทานบดีทั้งหลายได้ประกอบเหตุ อันเป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเองอย่างแท้จริง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021106115976969 Mins