นับเป็นบุญตา

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2566

2-10-66_2b.png

นับเป็นบุญตา


๑๖ก.พ.๒๗
                    ...ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน มีการนั่งสมาธิอยู่ประมาณ ๒๐ นาที หลังจากนั้นหลวงพ่อก็เริ่มกล่าวคำบูชาพระ ขณะที่หลวงพ่อกล่าวนำไปสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็มองไปที่หลวงพ่อ เห็นมีเงาเหมือนกายอีกกายหนึ่งซ้อนท่านอยู่ เมื่อมองไปที่ใบหน้าของท่านก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปมีหน้าใหม่ซ้อนขึ้นมา ที่สะดุดใจคือไม่มีแว่นตา และเมื่อมองซ้ำอีก ก็เห็นเป็นเศียรพระขึ้นอย่างชัดเจน มีเกศ ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูป แล้วก็เห็นทั้งองค์ของหลวงพ่อ มีลักษณะเหมือนพระประธานในโบสถ์ ขาวนวลปนเหลืองอยู่ในความสว่าง แต่มีความงดงามกว่าพระประธานมากมีความนุ่มนวล โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทั้งสองข้างงามกว่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นจากพระพุทธรูปใดๆ ทำให้ใจรู้สึกปีติมาก มีความสุขเกิดขึ้นอย่างมากมายและรู้สึกเหมือนกับว่าจะนั่งดูอยู่ได้อย่างไม่มีวันเบื่อเลย ข้าพเจ้าเห็นอยู่เกือบตลอดระยะเวลาที่สวดมนต์จนเริ่มต้นตั้งแถวเวียนเทียน ภาพจึงจางหายไป

 

ดร. สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012691815694173 Mins