อำนาจพุทธานุภาพพระประธานในโบสถ์

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2566

4-10-66_3b.png

อำนาจพุทธานุภาพ
พระประธานในโบสถ์


                    จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย เริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา จนกระทั่งครบเกือบ ๑ ปี ของพวกเราชาวกลุ่มสามัคคีธรรม ข้าพเจ้าได้เคยเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ก็นับครั้งไม่ถ้วน ก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์สิ่งใดให้เห็น จนกระทั่งได้มีผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาวัดได้เข้าไปกราบและได้เห็นอำนาจพุทธานุภาพของพระประธานองค์นี้ปรากฏให้หลายคนพบในลักษณะต่างๆ กันมากมาย


                    แล้วในวันหนึ่งประมาณช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.ปี ๒๖ วันอาทิตย์เวลาประมาณ ๔ โมงครึ่งตอนเช้าวันนั้นข้าพเจ้ามาไม่ทันหลวงพ่อธัมมะชโยสอนธรรมะเลยเข้าไปกราบพระประธานและตั้งจิตอธิษฐานว่า “การที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติแห่งการบรรลุธรรม ขอให้พระพุทธองค์จงมาปรากฏให้ลูกได้เห็นด้วยตาเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม และมีกำลังใจจะช่วยสืบทอดโครงงานพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วย” แล้วข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิประมาณ ๒๐ นาที แล้วก็ลืมตามองไปที่องค์พระประธาน ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็ได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นเลยในชีวิต นั่นคือ เห็นภาพองค์พระธรรมกายที่มีลักษณะสวยงาม โปร่งใสเป็นแก้วสว่างค่อยๆ เคลื่อนช้าๆ ออกมาทางด้านซ้าย, ขวามือขององค์ท่าน แล้วค่อยๆ เคลื่อนเข้าซ้อนองค์เดิมค่อยเปล่งรัศมีสว่างขึ้นๆ แล้วเห็นเป็นองค์ท่านขยายใหญ่ขึ้นซ้อนอยู่ด้านหลัง ข้าพเจ้าจ้องมองอย่างไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เราเห็นจริงหรือ ตาฝาดก็ไม่แน่ใจ กระพริบตาอีกหลายครั้งก็ยังเห็นภาพองค์พระธรรมกายยังปรากฏขึ้นมาอีกลอยเต็มฝาผนังด้านหลังเต็มไปหมด มองไปด้านไหนก็มีปรากฏให้เห็นที่นั่น ซึ่งลักษณะที่ปรากฏให้เห็นนี้มิใช่เป็นภาพเงาธรรมดา หรือเป็นแสงที่ส่องมาทางประตูหรือหน้าต่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นเงาที่ทอดด้านหลังแล้วมองดูจะทึบแสงและเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ที่ข้าพเจ้าได้เห็นนี้ ลักษณะของท่านโปร่งใสเหมือนแก้ว และมีแสงสว่างอยู่ภายในองค์ท่าน และเห็นลักษณะจีวรที่รัดประคด ใบหน้าของท่านชัดเจน ชัดเจนทุกส่วนมาก ถ้าเป็นเงาธรรมดาแล้วจะไม่เห็นลักษณะพวกนี้เลย เห็นแม้กระทั่งลักษณะที่นั่งสมาธิชัด แต่ไม่เห็นฐานที่นั่งแบบพระประธานที่ในโบสถ์ นี้เป็นอำนาจพุทธานุภาพของพระองค์ท่านที่ได้มาโปรดให้เห็นกับตาของข้าพเจ้าเอง ทำให้มีความปลื้มปีติ ตื่นเต้นมากที่สุด ที่ได้เห็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต และเพื่อนอีกหลายท่านก็ได้เห็น เช่นกันในลักษณะต่างๆ กัน ข้าพเจ้ายังจำภาพเหล่านั้นได้ติดตาติดใจมาจนทุกวันนี้ นึกเห็นพระองค์ท่านได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดมีกำลังใจและคิดว่าพระองค์ท่านได้มาอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลเราในการสร้างบารมีตลอดเวลา และเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เข้าไปกราบท่าน ขอพรขอบารมีจากท่าน จะได้เห็นแสงรัศมีอย่างชัดเจน ยิ่งถ้าพยายามเอาใจจดศูนย์กลางกายให้นิ่งๆ ภาพจะยิ่งชัดขึ้นๆ


พรรทิพา อดิเรกสาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ส่วนสถานพยาบาล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012353082497915 Mins