เจ้าคณะ

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2547

 

 

คำว่า เจ้าคณะ เป็นชื่อตำแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์ และเป็นคำเรียกพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ

เจ้าคณะในปัจจุบันมี ๕ ระดับ คือ

ระดับตำบล เรียกว่า เจ้าคณะตำบล

ระดับอำเภอ เรียกว่า เจ้าคณะอำเภอ

ระดับจังหวัด เรียกว่า เจ้าคณะจังหวัด

ระดับภาค เรียกว่า เจ้าคณะภาค

ระดับหน เรียกว่า เจ้าคณะใหญ่

พระภิกษุผู้ทำหน้าที่ปกครองสงฆ์ในวัดไม่จัดเป็นเจ้าคณะ แต่เรียกว่า เจ้าอาวาส

ภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งทั้งหมดนี้จัดเป็นพระสังฆาธิการ คือผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์ หรือผู้บริหารการคณะสงฆ์

 

 Total Execution Time: 0.0014255324999491 Mins