พรหมจรรย์์

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2547

 

 

          พรหมจรรย์ หมายถึง การศึกษาปรมัตถ์ การศึกษาพระเวท, การถือพรตที่เว้นจากเมถุน การบวชที่เว้นจากเมถุน, การประพฤติธรรมที่ประเสริฐ การครองชีวิตที่เว้นจากเมถุน

 

          พรหมจรรย์ โดยทั่วไปหมายถึงการครองชีวิตอย่างประเสริฐโดยงดเว้นจากเมถุนคือการมีเพศสัมพันธ์ การถือบวชโดยไม่ข้องแวะเมถุนเด็ดขาด มุ่งปฏิบัติตามหลักศาสนาเพื่อบรรลุมรรคผลอย่างเดียว เรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่า ประพฤติพรหมจรรย์

 

         พรหมจรรย์ เป็นอุบายวิธีออกจากกามระงับความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เกิดจากการหมกมุ่นอยู่ในกาม เป็นเหตุให้จิตสงบและบรรลุมรรคผลได้ง่าย

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0026915311813354 Mins