วิสาขบูชาู

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2547

 

            วิสาขบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ใช้เรียกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันวิสาขบูชา

 

             วันวิสาขบูชา กำหนดขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นหลัก คือพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหมือนกัน ต่างกันแต่ปีเท่านั้น เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ หาไม่ได้ในบุคคลอื่น ชาวพุทธทั่วโลกจึงถือว่าเป็นวันสำคัญและทำพิธีบูชาใหญ่ซึ่งเรียกว่าเวียนเทียนในวันนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์อัศจรรย์นั้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020049492518107 Mins