รู้จักอยู่

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2549

 

จระเข้คับน่านน้ำ                      ไฉนหา ภักษ์เฮย

รถใหญ่กว่ารัถยา                                    ยากแท้

เสือใหญ่กว่าวนา                           ไฉนอยู่ ได้แฮ

เรือเขื่องคับชะเลแล้                       แล่นโล้ไปไฉน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร