สมาทาน

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2546

 


.....สมาทาน แปลว่า การถือเอา การรับเอา การถือปฏิบัติ

 

.....สมาทาน หมายถึงการรับมาเป็นหลักปฏิบัติ เช่น

 

.....-สมาทานศีล คือการรับศีลมาเป็นหลักปฏิบัติ

 

.....-สมาทานธุดงค์ คือการถือปฏิบัติตามหลักธุดงควัตร

 

            .....สมาทาน ตามปกติจะกระทำต่อหน้าผู้อื่นเช่นพระสงฆ์ ด้วยการเปล่งวาจาหรือนึกในใจว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ คล้ายกับให้คำมั่นสัญญาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไว้ การสมาทานจึงเป็นอุบายวิธีให้ประพฤติปฏิบัติตามที่เปล่งวาจาไว้เพื่อรักษาคำมั่นสัญญา อันแสดงถึงความเป็นคนมีจิตใจมั่นคง พูดจริงทำจริง ไม่โลเลเหลาะแหละ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.013375715414683 Mins