อเสขะ

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2546


 

 

           .....อเสขะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก คือไม่ต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญาอีก ต่อไป เพราะได้ศึกษาจบโดยได้บรรลุอรหัตผลแล้ว เรียกเต็มว่า พระอเสขะ หรือ อเสขบุคคล

 

           .....อเสขะ ได้แก่พระอริยบุคคลระดับสูงสุด คือพระอรหันต์ ผู้เสร็จกิจ คือ การศึกษาไตรสิกขาแล้ว ผู้ไม่มีกิจที่ต้องบำเพ็ญเพื่อละกิเลสอีก

 

 .....อเสขะ เป็นคำที่ใช้คู่กับคำว่า เสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษาอยู่
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร