อรรถกถา

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2546

 


             .....อรรถกถา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฏก เรียกว่า คัมภีร์อรรถกถา บ้าง ปกรณ์อรรถกถา บ้าง

 

                .....อรรถกถา เป็นชื่อของคัมภีร์หรือหนังสือที่แต่งอธิบายคำหรือความที่ยากในพระไตรปิฏกศัพท์ๆ บ้าง ยกข้อความหรือประโยคยาวๆ มาขยายความให้เห็นชัดเจนขึ้นบ้าง แสดงทัศนะและข้อวินิจฉัยของผู้แต่งสอดแทรกเข้าไว้บ้าง ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอุปการะแก่ผู้ศึกษาพระไตรปิฏกรุ่นหลังๆ มาก
 

         ผู้แต่งหนังสืออรรถกถา เรียกกันว่า พระอรรถกถาจารย์ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และได้แต่งหนังสืออรรถกถาอธิบายพระไตรปิฏกไว้ครบทั้งหมด

 Total Execution Time: 0.001928965250651 Mins