อังคาส

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2546

 


 

          .....อังคาส หมายถึงการเลี้ยงพระ การหยิบส่งอาหารถวายพระ การดูแลปรนนิบัติพระในขณะฉัน เป็นคำโบราณที่เลือนลางไปมาก

 

          .....อังคาส เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีสืบมาแต่สมัยพุทธกาล กล่าวคือในขณะที่พระฉันภัตตาหารอยู่จะมีผู้คอยรับใช้พระ ดูแลอาหารมิให้ขาดเหลือคอยประเคน คอยหยิบจับของส่งให้ เป็นต้น เรียกการปฏิบัติเช่นนั้นว่า "คอยอังคาส" เช่น

 

         ....."พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอังคาสพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยพระหัตถ์จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จจึงเสด็จกลับ"
 

          ธรรมเนียมอังคาสเช่นนี้ยังถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในงานพระราชพิธียังถือเคร่งครัดอยู่

 Total Execution Time: 0.0044636845588684 Mins