ถวายอดิเรก ถวายพระพร

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2548

 

 

             ถวายอดิเรก คือการที่พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแด่พระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชินีด้วยบทบาลีตอนหนึ่ง แล้วประธานสงฆ์จะถวายพระพรต่อด้วยบทว่า “ อติเรกวัสสสตัง ชีวตุ…” จบลงด้วยคำว่า “ ขอถวายพระพร” แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะถวายอนุโมทนาต่อไปจนจบ

          เพราะขึ้นต้นด้วยคำว่า “ อติเรก…” และจบลงด้วยคำว่า “ ขอถวายพระพร” จึงเรียกว่า ถวายอดิเรก ถวายพระพร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00085875193277995 Mins