อุปสัมปทาเปกข์

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2546

 


                .....อุปสัมปทาเปกข์ แปลว่า ผู้เพ่งจะอุปสมบท,ผู้มุ่งจะบวช คือผู้ขอเข้ามาบวชหรือที่เรียกสามัญว่า นาค นั่นเอง

 

               .....อุปสัมปทาเปกข์ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระวินัยและมีผู้รับรองในที่ชุมนุมสงฆ์คือพระอุปัชฌาย์แล้ว สงฆ์จึงทำพิธีอุปสมบทให้
 

              คุณสมบัติของอุปสัมปทาเปกข์ข้อใหญ่ๆ คือ เป็นมนุษย์ เป็นบุรุษ ไม่มีหนี้สิน มีอายุครบ ๒๐ ปี มีอวัยวะครบถ้วน มีบาตรจีวร บิดามารดาอนุญาต ไม่มีโรคร้ายแรง ไม่พิการจนไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้ เป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0077547987302144 Mins