กัป กัลป์

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2546


 

.....กัป หรือ กัลป์ หมายถึงระยะกาลหรือกำหนดเวลาที่ยาวนานมาก

 

        .....ตำนานว่าโลกพินาศครั้งหนึ่งเป็นอันสิ้นกัปหนึ่ง และกล่าวเปรียบเทียบไว้หลายอย่างเช่น มีภูเขาหินล้วนลูกหนึ่ง ขนาดกว้าง ยาว สูง ด้านละหนึ่งโยชน์เท่ากัน ทุกๆ ๑๐๐ ปีจะมีคนใช้ผ้าเนื้อละเอียดมาปัดภูเขานี้ครั้งหนึ่ง ทำเรื่อยไปจนภูเขาราบเสมอกับพื้นดิน ระยะเวลานี้แหละเรียกว่าเป็นกัปหนึ่ง

 

          .....กัป ท่านแบ่งย่อยออกไปอีก ๕ คือ (๑ สารกัป (๒ มัณฑกัป (๓ สารมัณฑกัป (๔ วรกัป (๕ ภัทรกัป ในแต่ละกัปจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติทุกกัป คือ สารกัปมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๑ พระองค์ มัณฑกัป ๒ พระองค์ สารมัณฑกัป ๓ พระองค์ วรกัป ๔ พระองค์ ภัทรกัป ๕ พระองค์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082954963048299 Mins