ประเมินตนเองสูงไป

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2554

 

         คนแต่ละคนล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะโดยแสดงออกหรือไม่ก็ตาม
และคนเข้าวัดจำนวนไม่น้อยมีความมั่นใจว่า เราบุญไม่น้อยเหมือนกัน คุณธรรมเราขนาดนี้
เราทำงานทุ่มเทขนาดนี้ ฝีมือเราขนาดนี้ และมักจะประเมินตัวเองสูงไป

 

          ตรงนี้ทำให้การสร้างบารมีเป็นทีมทำได้ยาก เพราะถ้าสร้างบารมีแบบทำคนเดียว
ก็ไม่มีปัญหามากนัก จะคิดอย่างไรคิดอยู่คนเดียว และตั้งใจทำให้ดี อย่างนี้ก็จบแล้วไม่มีปัญหา
คนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่น

 

          แต่เมื่ออยู่เป็นหมู่คณะ สร้างบารมีเป็นทีม สมมุติว่ามีคนยี่สิบคน ถ้าแต่ละคนประเมิน
ตัวเองสูงไป 50% พอมาอยู่รวมกันส่วนเกินของทุกคนรวมเป็นตั้ง 1,000% จับใส่กรอบไม่ลง
กรอบใหญ่รับไม่อยู่ ต้องบีบอัดลงมา ทำให้แต่ละคน มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม

     

 Total Execution Time: 0.018726217746735 Mins