อานิสงส์ของการให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2554


สมบัติที่ประณีตจะเกิดกับผู้ที่มากด้วยเมตตากรุณา
 

ผู้ที่ให้ทานด้วยครามสงสาร แต่ก็เข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปด้วย จะได้อานิสงส์ดังนี้

๑. ไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตาม จะมีทรัพย์สมบัติมากติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป

๒. มีใจน้อมไปในความสุขที่ประณีตด้วยอำนาจแห่งความสงสารผู้อื่นที่เรามีอยู่
ใจที่มีความเมตตากรุณาเป็นใจที่มีความประณีต เพราะฉะนั้นสมบัติอะไรที่จะมาเกิดกับตัวเรา
ก็จะเป็นสมบัติที่สวยงามประณีต

บางคนเป็นคนรวยมีบ้านใหญ่โต แต่ได้ช่างฝีมือไม่ดี ทำได้ไม่ประณีต หรือมีโต๊ะหมู่บูชาประดับมุข
แต่ไปดูเข้าจริงๆ ฝีมือราวกับไม่ใช่ช่างฝีมือ หรือจะมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาสักองค์
ก็ได้พระพุทธรูปไม่งามไม่ประณีตใดๆ เบี้ยวๆ พอมีแหวนหมั้นเพชรหลายกะรัต ก็แตกลายเป็นเพชรร้าว
เพราะทำทานด้วยจิตที่ไม่อนุเคราะห์ อาจจะทำทานมาก แต่ไม่มีความเมตตากรุณาสงสารเพื่อนมนุษย์

ดังนั้น สมบัติที่ประณีตจะเกิดกับเราผู้ที่มากด้วยความเมตตากรุณา เห็นใครตกทุกข์ได้ยากให้ความ
ช่วยเหลือไป เมื่อเวลาสมบัติจะเกิด ก็จะได้สมบัติที่ประณีต ไม่มีตำหนิ