อานิสงส์ทันตาเห็นของการเห็นธรรม

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2554

๑.  ทำให้เรียนหนังสือดีขึ้น ความทรงจำดีขึ้น
๒.  ทำให้พ้นจากอุบัติเหตุทั้งปวง
๓.  ทำให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
๔.  ทำให้มีปัญญาคมกล้า
๕.  ทำให้ห่างจากอบายมุข และยาเสพติดทั้งปวง

 

 Total Execution Time: 0.00095556577046712 Mins