วิธีใช้ให้บุญช่วย

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2556(พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย)

 

 

วิธีใช้ให้บุญช่วย


เมื่อเราได้บุญแล้ว เราจะทำอย่างไร? เราจะรักษาบุญอย่างไร?

เพราะเราไม่เห็นบุญ เราต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของเรา
ทำใจให้หยุดให้นิ่งบังคับใจให้หยุดให้นิ่งว่า บุญของเรามีอยู่ตรงนี้

ถ้าพอใจหยุดได้แล้ว และถูกส่วนเข้าแล้ว เราจะเห็นดวงบุญของเรา เห็นชัดเจนทีเดียว
ถ้าเราได้เห็นดวงบุญเช่นนั้น เราจะปลาบปลื้มใจสักเพียงใด ย่อมดีอกดีใจเป็นที่สุด
จะหาเครื่องเปรียบเทียบไม่ได้เลย

ฉะนั้น จงพยายามเอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์
นึกถึงบุญที่เราได้ทำ อย่าไปติดขัดสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ถ้าไปค้าขาย ติดขัดขึ้น ก็ขอให้บุญช่วย นึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้น
ถ้ามีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงอย่างใดอย่างหนึ่ง มีผู้มารุกรานเบียดเบียนประการใด ก็ขอให้บุญช่วย

สิ่งอื่นช่วยไม่ได้ ไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วย ให้เอาใจไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงบุญนั่นแหละ
หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้น บุญเป็นช่วยได้แน่นอน! โดยไม่ต้องสงสัย!

 

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


 

 Total Execution Time: 0.014420835177104 Mins