ธรรมะยามเช้า

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2558

 

 ธรรมะยามเช้า 


 พระพุทธเจ้า สอนให้แบ่งเงิน เป็น 4 ส่วนคือ..

 

1. ใช้หนี้เก่า

2. ใช้หนี้ใหม่

3. ฝังไว้

4. ทิ้งเหว


ใช้หนี้เก่า คือ..ให้พ่อแม่.. 

 

ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา เราเป็นหนี้บุญคุณท่าน ต้องตอบแทน

 

 ใช้หนี้ใหม่ คือ..ให้ลูก.. 

 

ลูกเป็นเจ้าหนี้ที่เราสร้างขึ้นมาทีหลัง เป็นเจ้าหนี้ใหม่ ที่เราต้องชดใช้

 

 ฝังไว้ คือ..ทำบุญ.. 

 

เพื่อฝังไว้เป็นอริยะทรัพย์ สำหรับใช้ในการเดินทางไปใน สังสารวัฏ

 

 ทิ้งเหว คือ..เที่ยวกินใช้ไป..  

 

พระองค์ทรงเปรียบท้องคนเรา..เป็นเหวลึก.. 

 

กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม

 

 Total Execution Time: 0.0084449966748555 Mins