เราต้องใช้วันเวลาให้มีคุณค่า

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2558

 

 

"เราต้องใช้วันเวลาให้มีคุณค่ามากที่สุด เพราะเรามีความเสมอภาคกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การทำบุญ สูง ต่ำ ดำ ขาว จนยาก ยากจน อาจจะไม่เสมอภาค ...แต่การทำบุญทำได้ทุกคน ทำได้เท่ากันทุกคน เราก็เลือกเอาว่าเราจะเสมอภาคไหม? 

 

ถ้าเราทำไม่เสมอภาค เวลาบุญส่งผลก็ไม่เสมอภาค แม้ในสวรรค์ก็ไม่เสมอภาค เป็นไปตามกำลังบุญ เวลาไปอยู่เทวโลก ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัสตตี ทั้ง ๖ ชั้น แต่ละชั้นก็ไม่เสมอภาคกันมีเขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขตชนบท ชนชั้นกลาง ชนชั้นสูงทิพยสมบัติก็ไม่เท่ากัน บริวารสมบัติก็ไม่เท่ากัน... เพราะไม่ใช้ความเสมอภาคในตอนที่เป็นมนุษย์ ทำโอกาสให้เป็นวิกฤตของชีวิต พอเกิดมาเป็นมนุษย์บุญก็ส่งผลไม่เท่ากัน แล้วมาเรียกร้องความเสมอภาคมันจะเป็นไปได้อย่างไร?

 

อยู่ ๆ จะให้บุญหล่นทับมีไหม? 

(ไม่มีครับ) 

บุญจะเกิดขึ้นเราต้อง 

(ทำเองครับ)

 

"จาก...หัวหน้าชั้นวินิช

 Total Execution Time: 0.017303999265035 Mins