ลาก่อน... April Fool's Day

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 
ลาก่อน... April Fool's Day
 

1 เมษา วันโกหก
 

1 เมษา วันเมษาหน้าโง่
 

ใครหนอช่างคิด หาบาป หากรรมให้มวลมนุษยชาติ จริงๆ
 
 
 

● โชคดีจริงๆนะ ที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ
ได้ศึกษา ฟังคำสอน ที่แท้จริง
 

คำสอนที่บอกถึง ผลดี ของการพูดคำจริง พูดคำไพเราะ มีผลดี ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
 

คำสอนที่บอกถึง ผลเสีย ของการพูดคำโกหก มีโทษ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 
 
 
 
 
● ขออธิษฐาน ให้เกิดมาทุกภพทุกชาติ จนถึงที่สุดแห่งธรรม อย่า ! ได้พลาดพลั้งไปเกิดใน ความเชื่อที่พาไปอบายเลย ให้เกิดมาพบเจอแต่บัณฑิต นักปราชญ์ เป็นผู้ฉลาดในการคิด พูด ทำ แต่เรื่องดีๆมีกุศล ด้วยเถิด
 
 
 
 
ลาก่อน... April Fool's Day
 
 
 
 
1 เมษายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0015697995821635 Mins