ทรัพย์

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2550

 

สตรีดีรูปได้                                  เป็นทรัพย์

ชายฉลาดความรู้สรรพ                       ทรัพย์ได้

พราหมณ์ทรงเวทยานับว่าทรัพย์            พราหมณ์นา

ภิกษุเกิดลาภไซร์                       เพื่อรู้เทศน์ธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001042632261912 Mins