อาสวกิเลส

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2548

 

 

 

อาสวกิเลส แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต

 

           อาสวกิเลส คือกิเลสที่หมักหมม นอนเนื่อง ทับถมอยู่ในจิต ซุบย้อนจิตให้เศร้าหมอง ให้ขุ่นมัว ให้ชุ่มอยู่เสมอ เรียกย่อว่า อาสวะ ก็ได้

 

 

อาสวกิเลส มี 4 อย่างคือ

 

 

-กาม ได้แก่ความติดใจรักใคร่อยู่ในกามคุณ

-ภพ ได้แก่ความติดอยู่ในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่

-ทิฏฐิ ได้แก่ความเห็นผิด ความหัวดื้อหัวรั้น

-อวิชชา ได้แก่ความไม่รู้จริง ความลุ่มหลงมั่วเมา

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0031279325485229 Mins