ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2558

 

!!!.."ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป"..!!!

 

>"ถ้าสู้ ">>>มีแพ้ มีชนะ
>"ถ้าหนี" >>>มีแพ้อย่างเดียว
>"ถ้าไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป ">>มีแต่ชนะอย่างเดียว

 

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์
1 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องแก้วสารพัดนึก

 Total Execution Time: 0.0012657006581624 Mins