มีข้อบกพร่องรีบแก้ไข มีข้อดีให้ทำยิ่งขึ้นไป

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2558

 

 

มีข้อบกพร่องรีบแก้ไข มีข้อดีให้ทำยิ่งขึ้นไป
 

    ขณะนี้ทั่วโลกมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆสารพัด ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย 

 

ซึ่งได้สะท้อนถึงกระแสวิบากกรรมโดยรวมของทั้งโลก กระแสกิเลสโดยรวมของคนทั้งโลก 

เพราะกระแสกิเลสกับกระแสกรรมโดยรวมนี้เองที่เป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ร้ายๆในสถานณการณ์โลกปัจจุบัน 

ในฐานะที่เราเป็นชาววัดควรสำรวจตรวจสอบตนเองให้มากยิ่งขึ้นว่า

 

๑)เรายังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง แล้วรีบแก้ไขเสีย

 

๒)มีข้อดีอะไรบ้าง พบแล้วรีบทำให้ดียิ่งๆขึ้นไป


       □ทั้งนี้เพราะบัณฑิตมีการพิจารณาแก้ไขตัวเองเป็นกำลัง ไม่เพ่งโ

ทษใคร มีแต่จะเพ่งโทษตัวเอง และแก้ไขตัวเองให้ยิ่งๆขึ้นไป เพื่อจะได้ไม่มีโทษ ไม่มีพิษ ไม่มีภัยติดตัวข้ามชาติไป 

ส่วนคนพาลมีการเพ่งโทษจับผิดคนอื่นเป็นกำลัง

 

อนึ่ง เมื่อเราลดกระแสกิเลสในตัวเราลงได้ ก็เหมือนกับเราชักฟืนออกจากเตาไฟที่กำลังเผาโลกให้วุ่นวาย 

 

เมื่อลดกระแสกิเลสจากตัวเราได้คนหนึ่ง ก็สามารถลดกระแสกิเลสและกระแสกรรมโดยรวมได้คนหนึ่ง 
ทั้งยังเป็นการเติมบุญให้แก่ตนเองและเติมบุญให้แก่โลกด้วย

 

วิสัยบัณฑิต

 Total Execution Time: 0.001109782854716 Mins