ตามที่ได้เฝ้าดู อย่างไกล้ชิด

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ตามที่ได้เฝ้าดู อย่างไกล้ชิด กับ
ปรากฎตระการ ที่ ท่านสมาชิกผู้(ไม่)ทรงเกียรติ
ได้อภิปรายในสภา เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
จึงทำให้เกิดปรากฎตระการ การรวมตัวของชาวพุทธ
พระเถรานุเถรทุกระดับชั้น ตลอดถึงพระสงฆ์สามเณร เกือบจะทั่วประเทศ
พร้อมด้วย สาธุชนคนดี ที่มีความเป็นห่วงเป็นใย กับพระพุทธศาสนา อันเป็นสถานบันหลัก
หลักหนึ่งของชาติไทย 
ทำให้เกิดความเฝ้าระวังจากผู้ไม่หวังดี ต่อพระพุทธศาสนา จะมาทำลาย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ซึ่งจริงๆและพระพุทธศาสนา ก็ถูกทำลายมาจากคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาช้านานแล้ว
หลายต่อหลายครั้งหลายวาระ 

"แม้กระทั้งผู้อยู่ในศาสนาเอง บางครั้งก็เป็นผู้ทำลายเองฯ"

แต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการกระตุ้นเตือน พุทธบริษัท
บทบาทของพระสงฆ์สามเณร ทุกระดับ
ตลอดถึงประชาชน ส่วนมาก จำนวนมาก ท่ีเกิดความสามัครสมานสามัคคี 
รวมตัวกันแบบท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน ท่ีจะคอยหวงแหนพระพุทธศาสนา และคอยเฝ้าระวังภัย อันที่จะมาย่ำยี่
หรือเป็นบ่อนทำลาย

ส่งท่ีจะตามมา คือ 

"ต่างจะได้ทำหน้าท่ี ศาสนิกท่ีดี"

ให้สมบูรณ์ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงต่อไป
ส่งมอบเป็นมรดกล้ำค่านี้ ให้อนุชนรุ่นต่อไป เทอญฯ

เรามาเปลี่ยนวิกฤตนี้ ให้เป็นโอกาศ 
เปลี่ยนรับเป็นรุก อย่างสติ แบบพระพุทธองค์ แล

ขออำนวยพร

 Total Execution Time: 0.001133668422699 Mins