" ชี วิ ต เ ดี๋ ย ว ขึ้ น-เ ดี๋ ย ว ล ง "

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2558

 

 

" ชี วิ ต เ ดี๋ ย ว ขึ้ น-เ ดี๋ ย ว ล ง "

 

    เมื่อเราประสบทุกข์  เพราะวิบากกรรมเก่าตามมาทัน สิ่งที่ต้องทำก็ คือ

 

1.  อย่าโทษว่าบุญไม่ช่วย  บุญกำลังทำงานช่วยอยู่ตลอดเวลา 

2.  ไม่น้อยเนื้อต่ำใจ ในชะตาวาสนาของตน 

3. ทำใจให้หยุดนิ่ง ๆ ทิ้งความทุกข์ทั้งหลาย

4. สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งให้ทาน  รักษาศีล และเจริญภาวนา แม้ทำไม่ได้มากเหมือนก่อน แต่ก็ต้องทำให้ต่อเนื่อง

 

ชีวิตก็อย่างนี้  เดี๋ยวขึ้น-เดี๋ยวลง ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะว่าเรา # ทำบุญ ไม่สม่ำเสมอนั่นเอง #

 

"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"
       7 กค.2545

 Total Execution Time: 0.0026579181353251 Mins