ธรรมชาติของใจ ถ้านึกถึงอะไรบ่อยๆ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

ธรรมชาติของใจ  ถ้านึกถึงอะไรบ่อยๆ


มันจะจำแม่นแล้วจะนึกได้ง่าย  ไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้าทำบ่อยๆแล้วมันจะจำได้ และมันจะทำได้  ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ถ้าเรานึกดวงเเก้วใสๆหรือองค์พระใสๆบ่อยๆ


ทำบ่อยๆ จากยากก็มาเป็นง่าย จากง่ายก็มาเป็นได้ เดี๋ยวมันก็ได้  จากมืดก็มาสว่าง จากไม่ชัดมันก็มาชัด เดี๋ยวมันก็ชัดเอง ถ้าเราทำบ่อยๆทำทุกวัน วันละหลายๆครั้ง


### จาก ง่ายแต่ลึก3###

 Total Execution Time: 0.014221930503845 Mins