บาปกับอกุศล

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2558

 

บาปกับอกุศล

 

บาปกับอกุศล

                  บาปกับอกุศลนั้น มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้แทนกันได้ มีหลายแห่งที่ บาป อกุศล มาด้วยกัน ตามหลังกันมา   บุญกับกุศล ส่วนคำว่า "บุญกับกุศล" นั้น มีความหมายกว้างแคบ สูงต่ำกว่ากัน

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0060938835144043 Mins